Työnohjaus on strukturoitu prosessi, jossa koulutettu työnohjaaja auttaa yksilöitä tai ryhmiä työssä kehittymisessä ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Se on enemmän kuin keskustelua – se on aktiivista tukea, jossa työnohjaaja toimii mentorina ja fasilitaattorina. Tavoitteena on tukea työntekijän itsetuntemusta, työhyvinvointia ja ammatillista kasvua.

Työnohjaajana olen ratkaisukeskeinen. Kokemukseni ja osaamiseni pohjalta työotteeni on valmentava ja fasilitoiva. Käytän mm. toiminnallisia menetelmiä tavoitteeseen ja tilanteeseen sopien.

Pääasiassa toteutan työnohjausta etäohjauksena. Olen myös kehittänyt yhteistyökumppanini kanssa asynkronista eli eriaikaista työnohjausta. Asynkroninen valmentava työnohjaus on uudenlainen lähestymistapa, jossa työnohjaus tapahtuu joustavasti eri aikoina, ei reaaliajassa. Työntekijä osallistuu työnohjaukseen oman aikataulunsa mukaisesti, omalla tahdilla, yhdessä sovittujen raamien puitteissa.

Työnohjaajille

Tekoäly mullistaa työelämän ja on osa työnohjausta. Työntekijöillä on paljon pelkoja ja epävarmuutta suhteessa tulevaa. Jokaisella työnohjaajalla on hyvä olla oma näkemys ja kokemus asiasta – ymmärrys mistä puhutaan. Digitaitoja työnohjaajille valmennus antaa työnohjaajille ymmärrystä tekoälyn mahdollisuuksista työnohjauksen tukena sekä tarjoaa käytännön työkaluja tekoälyn hyödyntämiseen työnohjausprosessissa.