GOPP: Menetelmä parempaan projektinhallintaan

Ovatko projektinne tavoitteet riittävän selkeät ja mitattavissa?
Onko teillä realistinen käsitys projektin vaatimuksista ja resursseista?
Miten varmistatte, että kaikki sidosryhmät ovat sitoutuneet projektin tavoitteisiin?

GOPP eli Goal Oriented Project Planning on tehokas työkalu projektien suunnitteluun ja hallintaan!

GOPP-menetelmän hyötyjä:

Selkeät tavoitteet: GOPP auttaa asettamaan selkeät ja saavutettavat tavoitteet, jotka ohjaavat koko projektia.


Osallistava suunnittelu: Sidosryhmien osallistaminen suunnitteluun varmistaa sitoutumisen ja tulosten omistajuuden.


Tehokas resurssienhallinta: Menetelmä auttaa optimoimaan resurssien käyttöä ja välttämään tuhlausta.


Riskien hallinta: Varhainen riskientunnistus ja ennaltaehkäisevät toimet minimoivat negatiivisia yllätyksiä.


Jatkuva seuranta ja arviointi: Projektin edistymisen säännöllinen tarkastelu mahdollistaa tarvittavat korjaustoimenpiteet.


Läpinäkyvyys ja vastuullisuus: GOPP edistää avointa ja vastuullista projektinhallintaa.


Tulostavoitteisuus: Menetelmä keskittyy konkreettisten tulosten saavuttamiseen, ei pelkkään toimintaan.


GOPP-työskentelyssä painotetaan projektin etenemisen seurantaa ja mittaamista sekä tarvittaessa muutosten tekemistä suunnitelmaan.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!